عملکرد ، آناتومی و طرح رباط ساکرو توبروس


V رباط خاجی-غده ای یک رباط فن نازک از لگن خلفی (خلفی) ، که در دو طرف بدن واقع شده است. این رباط از وسط پشت استخوان خاجی ساکروم ، که در قاعده ستون فقرات قرار دارد ، می گذرد.

این ماده عمدتاً از فیبرهای کلاژن تشکیل شده است و به اندازه کافی قوی است که از استخوان خاجی حمایت کند و از حرکت آن تحت تاثیر وزن بدن جلوگیری کند.

بافت همبند در این رباط به بافتهای مختلف دیگر متصل می شود ، که مهمترین آنها تاندون دوسر بازویی است که با عضله مهم همسترینگ پشت ران ارتباط دارد. همچنین یک بسته نرم افزاری است مفصل ساکروایلیاککه با استخوان خاجی همراه است.

این رباط را می توان در حین فعالیت بدنی تهاجمی و ورزش تحت فشار قرار داد که می تواند باعث انحنای ستون فقرات شود. اگر کشیده یا آسیب دیده باشد ، می تواند منجر به مشکلات مشابه آسیب های معمولی رباط ایلیو کمر شود. رباط استخوانی یا استخوانی استخوان ساق پا می تواند عامل مهمی در انواع مختلف سندرم های فشاری عصبی عروقی (فشرده سازی غیرعادی عصب ها و عروق خونی) باشد. درک آناتومیکی این رباط برای اطمینان از دریافت درمان مناسب برای این وضعیت بالینی بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید