عملکرد لوزه ، تعریف و مکان


V آمیگدال همچنین به عنوان هسته آمیگدال شناخته می شود. این یک ساختار بیضی شکل است که در لوب گیجگاهی مغز انسان واقع شده است. این ساختار بخش کوچکی از مغز را نشان می دهد و ارتباط نزدیکی با هیپوتالاموس ، ژیروس سینگولی و هیپوکامپ دارد.

بو ، انگیزه و واکنش های احساسی توسط سیستم های بویایی و لیمبیک ، که تا حدی از آمیگدال تشکیل شده است ، پشتیبانی می شود. نام آمیگدال از شکل آمیگدال آن گرفته شده است. Amidale کلمه یونانی “بادام” و eidos کلمه یونانی “مانند” است.

آمیگدال بخش مهمی از مغز است که در پاسخ به ترس و لذت کمک می کند. اختلال در عملکرد آمیگدال می تواند منجر به انواع شرایط بالینی از جمله تاخیر در رشد ، افسردگی ، اضطراب و اوتیسم شود.

دیدگاهتان را بنویسید