عوارض بزرگراه گران شده است شمال تهران ۷۰ هزار تومان


عوارض بزرگراه گران شده است شمال تهران ۷۰ هزار تومان

عوارض بزرگراهی با مصوبه وزیر راه و شهرسازی ۲۸ درصد افزایش یافت.

گزارش کردن گلو به گزارش ایلنو، امروز با موافقت وزیر راه و شهرسازی قیمت های جدید با افزایش ۲۸ درصدی عوارض بزرگراهی اعلام شد.

بر اساس اعلام قیمت های جدید، عوارض بزرگراه تهران شمال منطقه یک در ایام تعطیل حدود ۷۰ هزار تومان و کل قطعات ۱ و ۴ و تونل البرز حدود ۱۳۴ هزار تومان است.

آزادراه زنجان – تبریز نرخ افزایش عوارض ۴۰ درصد و نرخ مصوب امسال هفت هزار تومان است.

بزرگراه کاشان – اصفهان نرخ افزایش ۱۰۱ درصد نرخ امسال ۲۰ هزار تومان

کمربندی غربی اصفهان نرخ افزایش ۲۷.۵ درصد عوارض امسال ۱۴۵۰۰ تومان

بزرگراه قزوین – رشت نرخ افزایش ۱۶.۷ درصد عوارض امسال ۱۵۵۰۰ تومان

بزرگراه ساوه – سلفچگان نرخ افزایش ۲۴.۴ درصد نرخ امسال ۱۱۵۰۰ تومان

بزرگراه خرم آباد – پل زال نرخ افزایش ۲۶.۲ درصد عوارض امسال ۲۶۵۰۰ تومان

آزادراه تهران – پردیس نرخ افزایش ۲۴.۴ درصد عوارض امسال ۷۵۰۰ تومان

بزرگراه پل بینگذر دریاچه ارومیه نرخ افزایش ۱۹.۳ درصد عوارض امسال ۱۱ هزار تومان

آزادراه باغچه – مشهد ۲۱.۶ درصد افزایش عوارض امسال ۷۵۰۰ تومان

رینگ شمالی مشهد نرخ افزایش ۳۸.۸ درصد عوارض امسال هشت هزار تومان

اتوبان اهواز – بندر امام نرخ افزایش ۲۷.۳ درصد عوارض امسال شش هزار تومان

بزرگراه ساوه – همدان نرخ افزایش ۲۳.۶ درصد عوارض امسال ۱۰ هزار تومان

آزادراه پل زال – اندیمشک نرخ افزایش ۳۳.۵ درصد عوارض امسال ۱۰ هزار تومان

بزرگراه قم – گرمسار نرخ افزایش ۲۷.۱ درصد عوارض امسال ۲۳ هزار تومان

تهران آزادراه – شمال قطعه ۴ میزان افزایش ۲۹.۴ درصد عوارض امسال ۱۴ هزار تومان

تهران آزادراه – شمال قطعه ۱ در روزهای عادی نرخ افزایش ۳۵ درصد عوارض امسال ۵۰ هزار تومان است.

تهران آزادراه – شمال یک قطعه در روزهای آخر هفته و تعطیل، نرخ افزایش ۴۱.۹ درصد، عوارض امسال ۷۰ هزار تومان است.

بزرگراه تهران – شمال تونل البرز شرقی برای روزهای عادی عوارض امسال ۳۰ هزار تومان است.

بزرگراه تهران – شمال تونل البرز شرقی ۵۰۰۰۰ تومان آخر هفته و تعطیل

ایرانی ها چه دغدغه هایی دارند؟
اینجا دیدن