عوارض هر بزرگراه چقدر است؟


وزارت راه و شهرسازی عوارض جدید بزرگراهی را اعلام کرد.

برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ روز اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از جانب اینجا وارد شدن

به گزارش کماپرس، وزارت راه و شهرسازی از ۱۹ مرداد ماه نرخ جدید عوارض بزرگراهی را اعمال می کند.

اگر ۷ روز از تردد خودرو در بزرگراه گذشته باشد و عوارضی را پرداخت نکند، عوارض مدرج دریافت می شود.

جدول زیر افزایش عوارض و میزان عوارض برای بزرگراه های جداگانه را نشان می دهد:

انتهای پیام

برای دسترسی سریعتر: