عیدی در کنار اول به مشترکان + فرآیند فعالسازی


در کنار اول به رویداد فرا رسیدن عید فطر بسته‌هایی را شناخته شده به عنوان عیدی در کنار اول برای تمام مشترکان شخصی اجتناب کرده اند جمله دارندگان سیم مقوا‌های اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انارستان حاضر کرده است.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر روز، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا مرور کنید.

به گزارش کاماپرس، در کنار اول برای مشترکان اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انارستان تخفیفات ویژه‌ای به رویداد عید فطر در تذکر دارد.

در همین زمینه بیاموزید:

مشترکان ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری می‌توانند برای اکتسابی عیدی در کنار اول بسته مکالمه داخل جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین ۳ گیگابایت را برای ۳ روز همراه خود قیمت ده هزار تومان سرزنده کنند. این گروه برای فعالسازی این بسته باید ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷ مربع را شماره‌گیری کنند.

علاوه بر این مشترکان انارستان مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند بسته مختلط ۳ گیگابایت آنلاین و سه گیگابایت مکالمه داخل جامعه باید مبلغی برابر ۵ هزارتومان بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شماره‌گیری ستاره ۱۰۰ستاره ۶۶۷۱ مربع این بسته را سرزنده کنند.

بعد از همه تمامی مشترکان در کنار اول می‌توانند همراه خود برای مشاوره این سیستم در کنار ممکن است نیز این بسته‌ها را سرزنده کنند. این اشخاص حقیقی می‌توانند اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۰ اردیبهشت به همان اندازه ۱۴ اردیبهشت این بسته‌ها را خریداری کنند. گفتنی است مبلغ ۹۰۰ تومان نیز شناخته شده به عنوان مالیات بر قیمت بسته‌ها افزوده خواهد بود.

 

 

مرتبط همراه خود : در کنار اول

برای ورود فوری‌تر: