عین اللهی به مجلس رفت/ بررسی حذف بخشی از قانون جمعیت جوانان – صفحه خبر خوش


اهم دستور کارهای صحن علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

– ادامه بررسی گزارش خوش خبر به نقل از کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی)

– گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد: اعاده المثنی دخل و خرج ثابت شهرداری ها و دهیاری ها از شورای بازپرس.

– ادامه بررسی گزارش وب سایت گود نیوز، که به علاقه دوم کمیسیون برای صنعت و معدن در مورد: توسعه پایدار و طرح زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست تنظیم بازار اشاره می کند (به جلسه عمومی مراجعه کنید)

– گزارش کمیسیون عمران در مورد: دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی مسکن استیجاری (دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۸.۲.۱۴۰۱ به تصویب رسید)

– گزارش کمیسیون در مورد برنامه، بودجه و حسابها در مورد: طرح تکراری تغییر تاریخ سال مالی.

– گزارش دوم کمیسیون امور داخلی و شورا در مورد: طرحی برای ایجاد و فعالیت سازمان های منفی. متخصص

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: نقشه راه سازمان پدافند غیرعامل

– گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی شورای ملی در مورد: طرح الحاق یک تبصره (۵) به ماده (۳۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی.

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

– گزارش کمیسیون بهداشت در مورد: رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (به موجب ماده ۱۴۵ آیین نامه داخلی مجلس و به درخواست دولت)

– گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) (مصوب ۱۰.۲۰/). ۱۳۸۴) و اصلاحات بعدی آن در اجرای پاورقی (۲) اولویت با ماده ۱۰۰ مصوبات داخلی شورای ملی بود).

– بررسی طرح نحوه برخورد با پاسخ قانع کننده وزیر

گزارش کمیسیون صنعت و معدن در مورد: لایحه اصلاح و الحاقیه تبصره های (۱) ماده ۲ قانون حمایت از صنعتگران و صنعتگران – مصوب ۱۳۹۶.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح افسران نیروهای مسلح در مواقع ضروری

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح تامین نیروی کار آموزش و پرورش

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت

– گزارش دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹ مبنی بر توقف تشکیلات و قراردادهای دسته جمعی (شماره ۱۳۲۸) (شماره ۹۸)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: پیش نویس موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

گزارش کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: پیش نویس قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی کشتی ها، ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرهای دارای شهر و منطقه در دستور کار قرار گرفت (در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی کشور). با اولویت)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضا و مجازات انتقال غیرقانونی از طریق کشور (مطابق تبصره (۲) ماده ۱۰۰)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص: طرح تحقیق و تفحص از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اجرای بند ۲ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی کنترل داخلی مجلس در اولویت دستور کار قرار گرفت.

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح ممنوعیت خروج مقامات و مدیران جمهوری اسلامی پس از خاتمه مسؤولیت از کشور تا خاتمه دادرسی (مطابق تبصره (۲) ماده ۱۰۰) قوانین مجلس)

– گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

– گزارش کمیته کشور و شوراها در مورد: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای احکام نقدی (در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۰۰ قانون مقررات داخلی)

سوالات:

۱- سوالات معین الدین سعیدی نماینده چابهار، کنارک، قصر قندشهر و بخش مرکزی نیکشهر (یک نکته) و خانم. فاطمه قاسم پور، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و بسیاری دیگر از نمایندگان (یک نکته) وزیر بهداشت، درمان و آموزش بهداشت (دعوت وزیر محترم در روز سه شنبه ۳۱/۳/۱۴۰۱ ساعت ۸:۰۰).

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان از بررسی فعالیت مراجع ذیصلاح در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج (در اجرای بند (د) تبصره (۱۴) و بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه) از سال ۱۴۰۱ ماده ۱ پاورقی ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان بیمه سلامت کشور در روز سه شنبه مورخ ۳۱.۳.۱۴۰۱ دعوت به عمل آمد. )

– رسیدگی به دو فوریت در خصوص طرح حذف تبصره (د) ماده ۱ قانون حمایت از جوانان و خانواده.

– بررسی دو الزام فوری در خصوص طرح استقرار مدیریت متمرکز برای تامین ماشین آلات و امکانات لجستیکی در صورت بروز حوادث غیرمترقبه.

– بررسی نیاز فوری در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون تخفیف حبس.

موارد زیر نیز در دستور کار این هفته قرار دارد:

۱- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

۲- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص از شستا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (مطابق با ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس).

۳- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تایید درخواست رسیدگی به فعالیت های سازمان تامین اجتماعی در زمینه انتصاب و مدیریت شرکت های تابعه به ویژه شستا (مطابق ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی). )

۴- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد درخواست تحقیق و تفحص از سوی وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد سازمان حفظ نباتات (به موجب ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی).

۵- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تایید درخواست تحقیق و تفحص از سوی وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیت فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران (مطابق ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی)

۶- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی نخست وزیر دولت های یازدهم و دوازدهم (به موجب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی).

۷- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تایید درخواست تحقیق و بررسی فعالیت های وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه های رودخانه ای (مطابق ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی). ). روش)

۸- بررسی درخواست برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی بر اساس اصل ۸۰ (۸۵) قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/