غذای بد غذای کامیون چیست؟چه چیزی باعث می شود غذای بدی از کامیون های مواد غذایی دریافت کنید؟ من به طور کلی سعی می کنم یک فرد سالم باشم ، اما در مورد قیمت بالا اشتباه می کنم. چقدر برای من بد است؟

ارسال شده توسط / u / RetardedGit
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید