فرزندان ایران متولد شدند – گلونی


فرزندان ایران، سه قلوهای یوزپلنگ ایرانی به دنیا به اینجا رسید

معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه ایمنی جو‌زیست اظهار داشت: «نوزادان یوز ماده مکان وسط تکثیر یوز ایرانی «ایران» به دنیا آمدند.»

به گزارش گلونی به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع‌رسانی گروه ایمنی جو‌زیست، علی سلاجقه همراه خود ادعا خبر تولد نوزادان یوز ماده مکان وسط تکثیر یوز ایرانی (فرزندان ایران)، اظهار کرد: «همراه خود ملاحظه به حضور کارکنان دامپزشکی اجتناب کرده اند منصفانه هفته قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل در یک روز واحد‌زمانی رفتارهای این جانور، خاص شد کدام ممکن است باردار بودن درست بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شرایط فیزیکی گونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مهارت در زایمان خالص، همراه خود تذکر دامپزشکان مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپزشک معتمد گروه، نسبت به انجام زایمان سزارین صحرایی اقدام شد.»

وی دانستن درباره تولد سه قلوهای یوزپلنگ ایرانی افزود: «خوشبختانه همراه خود ملاحظه به حضور کارکنان دامپزشکی مجرب، سه توله یوز ایرانی {در این} زایمان سزارین صحرایی، مفید متولد شدند.»

معاون رئیس جمهور در یکپارچه اظهار داشت: «اقدامات اولین دامپزشکی یوز ماده ایرانی«ایران» انجام‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توله‌ها فعلاً خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مراقبت‌های ویژه بعدی هستند.»

سلاجقه در نهایت اظهار امیدواری کرد: «همراه خود ملاحظه به اینکه این نخستین زایمان یوز آسیایی در اسارت است، ان‌شاءالله بتوانیم همراه خود محافظت این توله‌ها، افزایش گروه یوزپلنگ را در شرایط اسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در شرایط نیمه اسارت داشته باشیم کدام ممکن است کمک بزرگی به محافظت ژن این‌گونه درخطر انقراض است.»

وی همراه خود شاره به اینکه کمتر اجتناب کرده اند ۲۰قلاده یوز در هفت استان سمنان، کرمان، یزد خراسان‌های رضوی، شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی کدام ممکن است زیستگاه بی نظیر یوز {است تا} به در لحظه تبصره شده است تصریح کرد: «یوزها در هر باردار بودن ۲ به همان اندازه شش توله به دنیا می‌آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچند این فرایند به‌نوبه شخصی {برای حفظ} این‌گونه مهم ازنظر ژنتیکی فوق العاده اهمیت دارد با این حال همراه با این اقدام، همچنان میل کاری گروه ایمنی جو‌زیست این سیستم‌ریزی برای پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند زیستگاه‌های خالص یوز در ملت است.»

تولد سه قلوهای یوزپلنگ ایرانی، فرزندان ایران

علی شمس محقق دانشکده کیپ تاون اجتناب کرده اند تکثیر یوز در اسارت می‌گوید

تعدادی از نکته دانستن درباره تکثیر یوزپلنگ در اسارت

در کتاب «اطلس پستانداران ایران» کدام ممکن است گروه ایمنی اجتناب کرده اند جو زیست آشکار کرده است آمده است:

ویژگی‌های ظاهری: اندازه اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل ۱۱۰ به همان اندازه ۱۳۰سانتیمتر، اندازه دم ۶۰ به همان اندازه ۸۰ سانتیمتر، قله هیکل ۶۰ به همان اندازه ۸۰ سانتیمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن ۲۰ به همان اندازه ۴۰ کیلوگرم است. نر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده هم‌شکل‌اند.

اوج کودک نوپا، کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیده، کمر باریک، سینه عظیم، دم بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش‌های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردی دارد.

درجه هیکل پوشیده اجتناب کرده اند موهای نخودی رنگ به همان اندازه زرد کم رنگ همراه خود خال‌های کوچک سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپر است.

موهای نیمه‌های زیرین هیکل سفید است. ۲ نوار سیاه رنگ اجتناب کرده اند گوشه توجه به همان اندازه دهان «جاده اشکی» ‌طولانی شدن دارد. پنجه‌های آزاد همراه خود ناخن‌های غیرقابل مخلوط شدن، یکی اجتناب کرده اند مهمترین وجوه تمایز یوزپلنگ اجتناب کرده اند سایر گربه‌سانان است.

ساختار هیکل یوزپلنگ به گونه‌ای است کدام ممکن است امکان دویدن همراه خود سرعتی در حدود ۱۰۵ کیلومتر در ساعت را به او می‌دهد، این دلیل است سریع‌ترین پستاندار خشکی جهان شناسایی گرفته است.

ویژگی‌های زیستی: است به ویژه صبح‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصرها به فعالیت می‌پردازد. تنها گربه‌سان اجتماعی ایران است.

نرهای جوان گروه‌های کوچکی را تشکیل داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم در جستجوی شکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفت می‌گردند. ماده‌ها نیز معمولا در کنار همراه خود توله‌های شخصی اقامت می‌کنند.

معمولا مسافت زیادی را برای مکان یابی وعده های غذایی جابجا می‌شوند به طوریکه ۲ نر در استان یزد کدام ممکن است همراه خود ردیاب‌های رادیویی پایش می‌شدند گستره‌ای در حدود ۱۷۳۷ کیلومتر مربع را در ۵ ماه پیمودند.

درحال حاضر، قوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش مهمترین طعمه یوزپلنگ در ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز، جبیر، آهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول است پستانداران کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان در رژیم غذایی قرار می‌گیرد.

خرگوش طعمه بی نظیر اشخاص حقیقی جوان محسوب می‌شود. جفتگیری معمولا اواسط زمستان صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۹۰ به همان اندازه ۹۸ روز، ۱ به همان اندازه ۴ توله به دنیا می‌آید.

توله‌ها همراه خود چشمان بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای ناخوشایند خاکستری متولد می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۴ الی ۱۱ روز چشمان شخصی را باز می‌کنند. توله‌ها در حدود ۱۷ به همان اندازه ۱۸ ماهگی بی طرفانه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سن ۲ به همان اندازه ۳ سالگی در موقعیت به زادآوری هستند.

کمتر از به همان اندازه ۱۴ سال در طبیعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲۱ سال در اسارت عمر می‌تنبل. طعمه‌خوار خالص نداشته با این حال امکان دارد بر اوج تصاحب طعمه مورد حمله پلنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا کفتار قرار گیرد.

زیستگاه، پراکندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی: در مناطق بیابانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه بیابانی وسط ایران، ویژه به ویژه استان‌های یزد، سمنان، اصفهان، کرمان، خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی اقامت می‌تنبل.

است به ویژه در زیستگاه‌های تپه ماهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهپایه‌ای مناطق کویری یافت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی در مناطق دشتی دیده می‌شود.

یوزپلنگ آسیایی، در جاری حاضر ساده در ایران همراه خود جمعیتی کمتر اجتناب کرده اند ۱۰۰ عدد موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر عوامل آسیا منقرض شده است.

وضعیت حفاظتی: در زمره گونه‌های درخطر انقراض گروه ایمنی محیط زیست است. کاهش طعمه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات جادهای اجتناب کرده اند مهمترین اجزا کاهش شدید گروه به شمار می‌رود. اجتناب کرده اند تذکر جهانی، در طبقه ضعیف VU فهرست سرخ IUCN را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوست I کنوانسیون CITES قرار دارد.

با این حال زیرگونه یوزپلنگ آسیایی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند کشف نشده خطرترین گربه‌سانان دنیا در طبقه به‌عمق کشف نشده خطر انقراض CR قرار دارد.

اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۰ تاکنون تعهد‌ای تحمل عنوان ایمنی اجتناب کرده اند یوز آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست‌بوم‌های درمورد همراه خود حمایت گروه ایمنی جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای بین‌المللی در جاری انجام است.

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید