فعال سازی جستجوی ایمن گوگل برای کاربران بزرگسال


فعال سازی جستجوی ایمن گوگل برای کاربران بزرگسال

به گفته گلونی، جستجوی گوگل برای بسیاری از کاربران محدود بود.

این بدان معنی است که ISP ها مرور ایمن را برای بچه ها و برای همه در دسترس قرار داده اند.

برخی از کاربران توانسته اند این گزینه را غیرفعال کنند، در حالی که برخی دیگر آن را قفل کرده اند.

با این دستکاری، کاربران در هر سنی فقط می توانند به محتوایی در گوگل دسترسی داشته باشند که کودکان به آن دسترسی دارند.

برخی از واکنش های توییتری به این موضوع:

انتهای پیام