فیبر – آیا باید سبوس گندم را شب قبل از غذا خیس کنید؟خوردن سبوس گندم برای فیبر را شروع کنید. فقط می دانم آیا باید آن را فقط به غذاهایم اضافه کنم یا باید ابتدا آن را یک شب در آب خیس کنم؟ اگر باید خیس شود چگونه آن را خیس کنیم؟ متشکرم.

ارسال شده توسط / u / MeanderingNinja
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید