قاطرها را از دماوند جمع کنید


قاطرها را از دماوند جمع کنید

گزارش کردن گلو عباس محمدی با انتشار این ویدئو نوشت:

استفاده از قاطر، اسب و دیگر حیوانات بارقه در کوهستان از ارزش کوهنوردی می کاهد و به طبیعت کوه لطمه می زند.

ده ها سال است که در دنیای کوهنوردی نه تنها برای پیمودن کوه های آسان مانند دماوند، بلکه برای کوه های بزرگ و صعب العبور، روش «سبک» کوهنوردی، یعنی روشی که کوهنورد بار و تجهیزات خود را حمل می کند. استحکام، روشی ارزشمند و اصولی‌تر برای صعود به حساب می‌آید.

قاطرها را از دماوند جمع کنید

برنامه گلونی را دنبال کنید

استفاده از حیوان بارکش کوهنوردی را تا حد سرگردانی غیرمسئولانه و تنبل کاهش می دهد. به هر حال حمل یک حیوان بارکش طبیعت کوه ها را از بسیاری جهات نابود می کند.

اولاً، کوهنوردان بسته به حیوان، غذا، آب بطری‌شده و چیزهای اضافی بیشتری حمل می‌کنند و در نتیجه، زباله‌های آن‌ها افزایش می‌یابد.

ثانیاً حیوان گیاهان کوهستانی زیادی را می چراند و خیلی بیشتر را زیر پا می گذارد (هر قاطر یا اسب چندین برابر یک گوسفند یا بز به مرتع آسیب می زند).

فضولات این حیوانات نیز عاملی برای آلودگی محیط زیست است که می تواند برای انسان و حیوانات وحشی خطرناک باشد.

یکی از راه های کاهش فشار زیاد ناشی از صعود به طبیعت دماوند و علمکوه، ممنوعیت استفاده از حیوانات بارکش است.

اما در حال حاضر حتی انجمن کوهنوردی با حمل آب و مواد غذایی بسته بندی شده و فروش آنها در پناهگاه جنوبی به تولید حجم انبوه زباله در دماوند کمک می کند.

توالت خشک و استفاده از آن در کوهستان

انتهای پیام

ایرانی ها چه دغدغه هایی دارند؟
اینجا دیدن