قسمت دهم جیران؛ نجات دهنده ای به نام همایون شجریان


قسمت دهم جیران؛ نجات دهنده ای به نام همایون شجریان

هشدار می‌دهیم که احتمال لو رفتن قصه وجود دارد

به گزارش گلونی در قسمت دهم سریال جریان ما همچنان تلاش‌های مادرانه را برای انجام کار خیر می‌بینیم.

مادر شاه که از پسرش ناامید شد، با خودش گفت برای جبرانی بروم برای دخترم شوهر پیدا کنم.

ما نمی‌دانیم این چه سرگرمی است که مادران ایرانی دارند، راه میفتند دنبال همسر برای فرزندانشان.

فرزندان خودشان بلدند برای خودشان همسر پیدا کنند، شما یک گوشه آرام بنشینید.

قسمت دهم جیران

در ادامه سریال می‌بینیم که سیاوش سرش را به دیوار می‌کوبد و ما متوجه می‌شویم سَبُک عقلی‌اش به خاطر عاشقی نیست، به خاطر کوبیدن سرش به دیوار است.

این کارها دیگر چیست؟ خب بنشین آرام، اگر هم می‌خواهی سرت را به دیوار بکوبی حداقل تاثیرگذار بکوب.

سرت حتی قرمز هم نشد، شهاب حسینی را ببین، چنان تاثیرگذار سرش را به در زد که در ترکید و ملکه ذهن‌ها هم شد، این تاثیرگذار است نه آن کاری که تو می‌کنی.

به هرحال خودت را اذیت نکن سیاوش خان، شما لازم نیست تاثیرگذار باشی. ما همه فهمیدیم سبک عقلی، بنشین آرام.

در ادامه کارگردان با تیزهوشی کامل، متوجه کسل کننده بودن صحبت‌های سیاوش و جیران می‌شود، برای همین سریعا از همایون جان شجریان کمک می‌گیرد تا این کسل کنندگی را بشورد ببر.

موفق هم بود، بعد از آن سکانس‌های غیرتاثیر گذار، به صدای همایون شجریان نیاز داشتیم.

در ادامه می‌بینیم که سیاوش ول کن معامله نیست و از هر روشی برای نشان دادن سبک عقلی‌اش استفاده می‌کند.

دیوار کم بود، حالا به درختان آسیب می‌زند. خب چکار درخت بینوا داری مرد؟ نشسته یک گوشه فتوسنتزش را می‌کند.

این وسط ننه آشوب هم که بیکار است و هرجا دوربین باشد می‌آید همان جا می‌چرخد، با یک موزیک خوفناک که رعشه بر اندام هر بیننده‌ای می‌اندازد، پیدا می‌شود.

صحبت خاصی هم ندارد فقط دلش می‌خواهد از جلو دوربین رد شود.

واقعا اگر رد نمی‌شد چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟ حتی فکر کردن به این موضوع هم وحشتناک است.

جیران را در فیلیمو ببینید

درباره سریال جیران بیشتر بخوانید

پایان پیام

نویسنده: بیتا اشکانیان

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید