قیمت بیت کوین ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / بلند مدت مبهم رمزارزها روشن می‌شود؟


نرخ بیت کوین در این زمان نسبت {به روز} قبلی ۲۳۳ دلار تولید دیگری بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ دلاری رسید. ادامه دارد آینده بیت کوین خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران نمی‌توانند پیش سوراخ بینی دقیقی اجتناب کرده اند بلند مدت قیمتی این رمزارز حاضر دهند. تنها می‌توان اظهار داشت هم اکنون محدوده ۳۷ هزار دلاری به پشتوانه مهمی برای بیت کوین تغییر شده است.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار رمزارزها، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا مرور کنید.

به گزارش کاماپرس، مرز ۳۷ هزار دلاری برای بیت کوین فوق العاده مهم محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا غول پیکر‌ترین مانع برای جلوگیری اجتناب کرده اند معامله بیت کوین است. خرس‌های بازار رمزارزها این مانع را فوق العاده غول پیکر می‌دانند. همراه خود این جاری مسیر برای انبساط قیمتی بیت کوین نیز به راحتی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنا اهرمی برای این موضوع {وجود ندارد}. وضعیت امسال بازار رمزارزها در مقابل همراه خود سال‌های در گذشته انصافاً منحصر به فرد است. معمولا بازار بیشتر اوقات ارزهای دیجیتال ویژه به ویژه بیت کوین، در اردیبهشت ماه هر سال صعودی بود. با این حال امسال بازدهی بیشتر اوقات رمزارزها حتی بیت کوین هم اجتناب کرده اند ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون عقب کشیدن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح چندانی نداشته است.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

توضیحات نوسان قیمت بیت کوین

به نقل اجتناب کرده اند فارکس دیجیتال، کار کردن بیت کوین اجتناب کرده اند اول سال میلادی جاری به همان اندازه به فعلی نسبت به شاخص بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا ضعیف‌تر {بوده است}. از طریق وجود مسائلی مثل نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، نوسان عناصر کلان مالی در درجه جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی اجتناب کرده اند این قبیل باعث شد به همان اندازه تمامی بازارهای پولی توسعه نزولی را تخصص کنند، با این حال این شرایط برای بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی بود. همین مسئله باعث شده به همان اندازه توسعه قیمتی بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ارزهای دیجیتال با بیرون جهت خاص باشد.

 

دانش نهایی:

تتر چیست؟

تتر منصفانه فارکس دیجیتال همراه خود واحد اختصاری یو اس دی تی است. این رمزارز همراه خود قیمت ملایم اجتناب کرده اند دارایی خریداران در برابر این نوسانات از حداکثر بازار دفاع کردن می‌تدریجی. دارندگان این رمزارز امکان سوئیچ دلار به صورت دیجیتالی را دارند. هم اکنون نرخ تتر دسترس در بازار رمزارزها منصفانه دلار است.

انتهای پیام

برای ورود فوری‌تر: