قیمت دلار روز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ / ورود مناسب نرخ فارکس به کانال ۲۸ هزار تومانی


قیمت دلار خودت را پیدا کن مسیر افزایشی را پیمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین روز هفته جاری را همراه خود دریافت پذیرش در کانال ۲۸ هزار تومانی تحریک کردن کرد. همین الان نرخ دلار بازار آزاد نسبت به ۲ روز قبل افزایش ۰.۲۱ درصدی را تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ تومانی رسید. نرخ دلار بازار متشکل هم در مقابل همراه خود ۵ شنبه در گذشته انبساط ۰.۴۷ درصدی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ تومانی قرار گرفت.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار فارکس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا آنلاین شوید.

به گزارش کاماپرس، همراه خود تخلیه برخی اطلاعات درمورد به برجام، ناامیدی بیشتری در بین مردمان تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته پرهزینه ارزی سمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوی این بازار را افزایشی پیش سوراخ بینی کردند. اخیرا رسانه آمریکایی پولتیکو خاص کرده کدام ممکن است مذاکرات احیای برجام به طور درست به بن بست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات‌های ۲ طرف باقی مانده است معطل تصمیم گیری وضعیت منصفانه سطح اختلاف باقی مانده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا هستند. سطح‌ای کدام ممکن است به بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست تروریسم وزارت خارجه درمورد است. تخلیه همین خبر کافی بود به همان اندازه خیلی اجتناب کرده اند فعالان بخش فارکس، نسبت به تثبیت دلار بالای محدوده ۲۸ هزار تومانی امیدوار شوند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

خواه یا نه قیمت دلار برای عجله بالا می‌رود؟

همراه خود این جاری باقی مانده است دلار توان حرکت اجتناب کرده اند مرز ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومانی را کسب نکرده است. به پیش سوراخ بینی تحلیلگران فنی بازار فارکس، در صورتی نرخ دلار فوری است در مرزهای بعدی قیمتی حرکت خواهد کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند محدوده ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومانی حرکت تدریجی.

همین الان نرخ کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو هم افزایشی شد. قیمت یورو نسبت به ۲ دیروز ۱۶۹ تومان بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محدوده ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۸ تومانی رسید. نرخ کیلو هم در مقابل همراه خود ۵ شنبه هفته در گذشته انبساط ۴۱۱ تومانی را تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ هزارو ۴۲۸ تومان شد.

 

داده ها نهایی:

پول مناسب امارات کدام است؟

درهم شناخته شده به عنوان فارکس مناسب ملت امارات شناخته می‌شود. شناسایی اختصاری این فارکس آ ای دی است. در جاری حاضر درهم امارات دسترس در بازار فارکس خانه ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تومان نرخ دارد کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۰.۰۳ نسبت انبساط قیمت داشته است.

هم اکنون نرخ برابری دلار به درهم امارات به سه.۶۷ واحد می‌رسد. یعنی هر منصفانه دلار آمریکا همراه خود ۳.۶۷ درهم امارات قابل جایگزین است. نمودار زیر تحولات یکسال جدیدترین نرخ درهم را حاضر می‌دهد؛

برای ورود فوری‌تر: