قیمت دلار روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ / بازار پول خارجی روی کاهش قیمتی را می‌بیند؟


قیمت دلار همچنان در کانال ۲۸ هزار تومانی قرار دارد. بر ایده فینال گزارش اقتصاد نیوز قیمت دلار بازار آزاد به قاب ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تومانی رسیده است. با این حال در امروز قیمت دلار بازار آزاد نسبت {به روز} در گذشته ۰.۰۳ نسبت کم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۹ تومانی رسید. بعد از همه اخیرا موسسه مالی مرکزی همراه خود تخلیه منصفانه خبر شوکی به دلالان وارد کرده کدام ممکن است شاید روی کاهشی شن نرخ دلار کارآمد باشد.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار پول خارجی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا آنلاین شوید.

به گزارش کاماپرس، بنابر ادعا موسسه مالی مرکزی افرادی که برای گرفتن پول خارجی صورتحساب نداشته باشند، بعد اجتناب کرده اند سه ماه به قاچاق ارزی متهم می‌شوند. این خبر اخیرا دسترس در بازار آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قیمت کاهش یافته پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان آن را انتقادی تلقی کنند، سریع دلارهای خانگی روانه بازار خواهند شد. قاعدتا تهیه تا حد زیادی دلارهای خانگی بازار را خرس تاثیر قرار می‌دهد. طبق دانش آشکار شده اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، افرادی که دلارهای خانگی را به صرافی‌های مجاز بفروشند همراه خود در موسسه مالی‌ها سپرده کنند، همراه خود مشکلی مواجه نخواهند شد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

تأثیر بالقوه شوک موسسه مالی مرکزی به هزینه دلار

همراه خود ملاحظه به شوکی کدام ممکن است این خبر به بازار پول خارجی وارد کرد، احتیاطی کدام ممکن است اکنون {در این} بخش تحت سلطه شده در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نبود. با این حال کم کم بازار به الگو روال بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این پول خارجی خارجی صعودی شد. اکنون ۲ مسئله مهم برای علامت دهی به هزینه دلار موجود است کدام ممکن است یکی نرخ درهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس تتر است. هم اکنون دلار همراه خود ملاحظه به این ۲ مسئله به مرزهای بهتر قیمتی رسیده است.

در جاری حاضر قیمت یورو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلو هم انبساط پیدا کرده است. نرخ یورو نسبت {به روز} قبلی ۷۷ تومان تولید دیگری بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرز ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۷ تومانی قرار دارد. قیمت کیلو هم در مقابل دیروز ۹۲ تومان افزایش پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۱ تومان شد.

 

 

دانش نهایی:

واحد پول ترکیه چیست؟

پول خارجی مناسب ملت ترکیه لیر شناسایی دارد کدام ممکن است همراه خود شناسایی اختصاری تی آر وای شناخته می‌شود. هم اکنون قیمت این پول خارجی مناسب دسترس در بازار خانه به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰ تومان رسیده کدام ممکن است نسبت به دیروز ۱۰ تومان بهتر گذشت است. هم اکنون نرخ برابر دلار به لیر ترکیه هم به ۱۴.۸۵۵۳ رسیده، یعنی هر منصفانه دلار آمریکا همراه خود ۱۴.۸۵ لیر ترکیه همتراز می‌شود.

تحولات کامل یکساله لیر ترکیه در نمودار زیر آمده است؛

برای ورود فوری‌تر: