قیمت طلا روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / حرکت معکوس نرخ پول نقد


قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار بلافاصله هم نسبت به ۲ روز قبل از امروز برابر ۰.۴۴ سهم کاهش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومانی رسید. با این حال نرخ پول نقد در مقابل همراه خود ۵ شنبه قبلی ۶۵ هزار تومان بعدی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۵ هزار تومان قرار گرفت. افزایش نرخ دلار، قیمت پول نقد را صعودی کرد.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا گشت و گذار کنید.

به گزارش کاماپرس، شاید یکی اجتناب کرده اند توضیحات عدم تمایل طلا، به کاهش مجدد نرخ اونس بازگردد. بلافاصله هم نرخ اونس در مقابل همراه خود ۵ شنبه قبلی ۰.۶۵ سهم تولید دیگری کاهش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۷ دلاری رسید. نظرسنجی هفتگی مکان کیتکو نیوز آرم می‌دهد کدام ممکن است تحلیلگران نسبت به بلند مدت قیمتی طلا باقی مانده است هم خوشبین هستند با این حال معامله گران یک مدت کوتاه نسبت به این فلزگرانبها دلسرد شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر فعلا نسبت به کسب آن محتاطانه حرکت کنند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

دلیل برای انبساط نرخ پول نقد چیست؟

دلیل برای خوش سوراخ بینی تحلیلگران هم درمورد به پشتیبانی فنی نرخ این فلزگرانبها در محدوده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ دلاری است. در جاری حاضر تنها عاملی کدام ممکن است بیشترین تاثیر را روی نرخ اونس گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را کاهشی کرده به بدتر کردن پوشش‌های نرخ بهره فدرال رزرو برمی‌گردد. این مسئله انبساط خوب ارزش شاخص دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نرخ اونس را به در کنار داشته است.

در حالی کدام ممکن است اونس وضعیت نابسامانی دارد با این حال قیمت دلار، باعث حمایت اجتناب کرده اند پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط قیمتی آن شد. به معنای واقعی کلمه هستند تخفیف پرهزینه پول نقد در ابتدای پیشنهادات بلافاصله اصولاً به بازار پول خارجی ملاحظه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی شخصی را روی نرخ اونس نگذاشتند.

 

داده ها کلی:

طلای سفید را بشناسید

طلای سفید کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند شناسایی شده است‌ترین بسیاری از طلا در بین افراد است، اجتناب کرده اند مخلوط کردن آلیاژ طلای زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاتین ساخته می‌شود. در واقع مخلوط کردن عکس هم برای مونتاژ طلای سفید موجود است کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند نیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی استفاده می‌کنند. بیشتر اینها طلا دارای از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوام اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت صحیح‌تری نسبت به طلای زرد است.

برای ورود فوری‌تر: