قیمت طلا روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱/ نرخ پول نقد کاهشی تبدیل می شود؟


همراه خود ملاحظه به انبساط مجدد نرخ دلار، بلافاصله قیمت پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا هم رو به افزایش سر خورد. طی روز جاری قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار نسبت {به روز} قبلی ۰.۲۳ سهم انبساط پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تومانی رسید. نرخ پول نقد هم نسبت {به روز} در گذشته ۰.۲۲ سهم کم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ هزار تومانی قرار گرفت.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا گشت و گذار کنید.

به گزارش کاماپرس، بلافاصله هم شرایط طلا دسترس در بازار جهانی افزایش پیدا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ اونس دوباره نزولی شد. هم اکنون قیمت اونس به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۷ دلار رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ۲ روز گذشته ۱۲.۵ سهم تولید دیگری کاهش پیدا کرده است. پوشش جدید فدرال رزرو موجب شده به همان اندازه طلا همراه خود فشار کالا مواجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب کنونی شخصی برسد. همین موضوع باعث شده به همان اندازه شاخص دلار آمریکا یکی اجتناب کرده اند بالاترین سطوح ارزشی را تخصص تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند به بیشتزین مرحله طی ۲۰ سال فعلی برسد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

تأثیر قیمتی اونس بر نرخ پول نقد

هم اکنون فدرال رزرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های آن {به دقت} توسط قیمت کاهش یافته پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله گران بازار طلای جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع خبری احتمالا دوباره باعث نوسان {در این} بازار شود.

همراه خود اینکه نرخ دلار باعث محافظت قیمت پول نقد در کانال ۱۳ میلیون تومانی شده، با این حال کاهش نرخ اونس مانعی برای انبساط مجدد قیمت این فلز گرانبها است. در جاری حاضر مرز ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومانی برای پول نقد اهمیت دارد. در صورتی کدام ممکن است این فلز گرانبها نتواند در بالای محدوده مذکور تثبیت شود، امکان افزایش فشار کالا آن موجود است.

 

 

دانش نهایی:

رز گلد چه مرتب سازی اجتناب کرده اند طلا است؟

رز گلد کدام ممکن است همراه خود عنوان طلای صورتی هم شناخته می‌شود اجتناب کرده اند مخلوط کردن فلز طلا همراه خود مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره به کف دست می‌آید. قیمت این طلا اجتناب کرده اند ۲ نوع طلای زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صرفه‌تر بوده، ضمن اینکه از دوام آن هم به سمت ضربه، خوردگی، خراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تا حد زیادی است.

انتهای پیام

برای ورود فوری‌تر: