لاشه عالی قلاده فک کاسپین در تالاب گمیشان پیدا شد


لاشه عالی قلاده فک کاسپین در تالاب گمیشان پیدا شد

به گزارش گلونی به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، مشاور وسط تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازتوانی سگ‌های آبی هلند اجتناب کرده اند پیدا شدن لاشه عالی قلاده فُک کاسپین در سواحل غربی تالاب بین‌المللی گمیشان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «تحقیقات در خصوص دلیل برای از دست دادن زندگی این آبزی توسط دست تجزیه و تحلیل است».

امیر صیادشیرازی روز جمعه به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: «گرچه جراحت‌هایی بر روی هیکل این فُک تفسیر می‌شود با این حال تصمیم گیری از واقعی دلیل برای از دست دادن زندگی خواستن به تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی‌گیری تا حد زیادی دارد».

فُک، تنها گونه پستاندار دریای خزر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آن {به دلیل} صید بی‌رویه در بخش برخی کشورهای محیط اقیانوس سیر نزولی دارد، گرچه به آگاه شیرازی؛ در بخش جنوب کاسپین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده استان‌های شمالی ایران موردی اجتناب کرده اند صید این گونه گزارش نشده است.

لاشه عالی قلاده فک کاسپین در تالاب گمیشان

گفتنی است فک کاسپین شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند کوچکترین {اعضای خانواده} فک‌های دنیا در سال‌های فعلی همراه خود کاهش از حداکثر گروه مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال کلاس‌بندی جانوران در معرض خطر نابودی اتحادیه جهانی ایمنی اجتناب کرده اند شخصیت (IUCN) شناخته شده به عنوان عالی گونه در معرض خطر انقراض جهانی راه اندازی شد شده است.

فُک در آب اقامت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها برای زادآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی آرامش به ساحل می‌آید، در خشکی فوق العاده کم تحرک، با این حال در آب سرزنده است، این گونه {به دلیل} صید بی‌رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌هم مصرف کردن شرایط زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش از حداکثر گروه نیازمند حمایت بین‌المللی است.

گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فُک کاسپین در سال ۱۳۸۹ همراه خود کمک وسط تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی سگ دریایی ملت هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراهی گروه ایمنی تنظیم زیست ایران آغاز به زحمت کشید.

رهایی فُک‌های شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتار در تورهای صیادی، تیمارداری، گزارش داده ها درمورد به فُک‌های کشف شد شده، الگوی برداری اجتناب کرده اند حیوانات خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری الگوی‌های بافتی اجتناب کرده اند لاشه‌های اختراع شده همراه خود هدف مدیریت سلامت زیستی اکوسیستم خزر اجتناب کرده اند ورزش‌های این گروه است.

تالاب بین‌المللی گمیشان همراه خود ۲۰ هزار هکتار وسعت در شمال غربی گلستان قرار دارد با این حال در سال‌های فعلی بخش زیادی اجتناب کرده اند آن خشک شده است.

نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب عالی قلاده فک کاسپین گرفتار در گشت و گذار ماهیگیری

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید