مسئولیت بانک ملی در قبال سرقت گاوصندوق


مسئولیت بانک ملی در قبال سرقت گاوصندوق

بر اساس گزارش ها آلوئه محمدعلی بهمنی قاجار، حقوقدان، دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ در کانال تلگرامی خود درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت گاوصندوق نوشت:

در قرارداد اجاره صندوق امانی اولا ماهیت قرارداد سپرده ای نیست بلکه اجاره ای است و ثانیاً بانک اطلاعاتی از محتوای دارایی ندارد.

همچنین در این قرارداد تصریح شده است که بانک مسئولیتی در قبال مفقود شدن، سرقت و سرقت محتویات دارایی ندارد.

از سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن محتوای دارایی ها و ناامن بودن آنها، شناخت ابعاد خسارت و در نتیجه میزان مسئولیت احتمالی حتی فرض مسئولیت منتفی است.

اما از آنجایی که ویژگی اصلی بانکی که مردم را به استفاده از منابع صندوق ترغیب می کند کمبود فضا و استفاده از فیزیک و موقعیت صندوق نیست، بلکه استفاده از امنیت صندوق است، ممکن است بانک این صندوق را تملک کرده باشد. دارنده محتویات صندوق و در نتیجه رعایت قرارداد بین بانک و بانک. وام دهنده به عنوان یک قرارداد امانی

از سوی دیگر، از نظر قواعد کلی مسئولیت مدنی، ممکن است بانک به دلیل عدم حفظ وثیقه ای که معمولاً موظف به ارائه آن است مورد انتقاد قرار گیرد.

علیرغم توضیح اولیه، ممکن است بانک در قبال صاحبان دارایی ها مسئول باشد، اما باز بحث اثبات ارزش مندرجات دارایی ها و ارزش معنوی احتمالی مندرجات آن است. که به راحتی قابل ارزیابی نیست.

برای جلوگیری از تکرار چنین چالش هایی، باید با میزان معینی محتوای وجوه را تامین کرد تا تکلیف چنین شرایطی در آینده مشخص شود.

اما می توان امیدوار بود که دیگر چنین حوادثی تکرار نشود چرا که تکرار چنین حوادثی امنیت اقتصادی کشور را از بین می برد و مخاطرات بسیار ناگواری را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/

چه چیزی ایرانی ها را نگران می کند؟
اینجا دیدن