مقدار روی در یک قوطی لوبیای گاربانزو 16 اونس چقدر است؟اگر یک قوطی لوبیا گاربانزو بردارم و شسته باشم ، مقدار روی در کل قوطی چقدر است؟ من در اینجا می پرسم زیرا نتایج هنگام مشاهده آنلاین مشخص و مبهم نیست.

با تشکر از همه شما!

ارسال شده توسط / u / SpeakerSilver6899
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید