منشاء ، آناتومی و عملکرد ماهیچه های اصلی رومبوئید


V ماهیچه اصلی رمبوئید در پشت قرار دارد و به اتصال کتف به قفسه سینه کمک می کند. همچنین کتف را می چرخاند و آن را به سمت ستون فقرات می کشاند. دارای نقاط مبدأ در مهره های دوم ، سوم ، چهارم و پنجم قفسه سینه (T2 تا T5) است. ماهیچه بزرگ رمبوئید خون اکسیژن دار را از شریان پشتی کتف دریافت می کند که از شریان زیر کلاویان خارج می شود. عصب کتف پشتی باعث عصب کشی و ارتباط با ستون فقرات می شود. اگر مفصل بزرگ رومبوئیدی آسیب دیده یا پاره شود ، کتف تا حدی تحلیل رفته است. این امر دامنه حرکت در اندام فوقانی را محدود می کند. درمان جراحات بزرگ به شکل الماس نیاز به جراحی و فیزیوتراپی بعد از عمل دارد که شامل تمرینات کششی و استقامتی عضلات است.

دیدگاهتان را بنویسید