منشا ، آناتومی و عملکرد ماهیچه های ریزوریوس


V ماهیچه ریزوریال ماهیچه بزرگ صورت این ماهیچه در دو طرف دهان قرار دارد و مسئول اصلی بیان چهره است.

ریزوریوس در اطراف غده پاروتید ، غدد بزاقی در پشت فک شروع می شود و در اطراف پلاتیسما ، ماهیچه ای که در قفسه سینه و گردن قرار دارد ، می پیچد. ریزوریوم تا پوست گوشه دهان ادامه می یابد ، جایی که به پایان می رسد. عصب صورت مستقیماً به ریزوریوس متصل است.

ریزوریوس گسترش می یابد و منقبض می شود ، به سمت بالا و خارج حرکت می کند. با سایر ماهیچه های صورت کار می کند تا حرکت کامل صورت را ایجاد کند که لب ها و صورت را به عقب بکشد. لبخند و اخم دو حالت چهره هستند که توسط همه ماهیچه های صورت با هم کار می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید