منشا ، عملکرد و آناتومی ماهیچه سوپراسپیناتوس


V ماهیچه سوپراسپیناتوس این یک عضله چرخاننده کاف است که در شانه ، به ویژه در حفره سوپراسپیناتوس قرار دارد ، یک فرورفتگی مقعر در پشت کتف یا کتف است. به صورت افقی تا ستون فقرات کتف (تاج بلند) امتداد می یابد و به آن اجازه می دهد تا از طریق فرایند آکرومیال ، ساختار استخوانی در لبه بالایی کتف عبور کند. ماهیچه به یک تاندون صاف و قوی متصل است که به کپسول مفصل شانه متصل می شود. همراه با عضلات دلتوئید و سینه ای ، ماهیچه سوپراسپیناتوس به شروع ربایش افقی (بالا بردن بازوها) شانه کمک می کند. در صورت آسیب عضلانی (که در آن عضله به عقب کشیده می شود ، معمولاً در نتیجه پارگی عضله) ، جراحی کشش سوپراسپیناتوس باید تا سه ماه قبل از کوتاه شدن یا آتروفی (تحلیل عضلات) انجام شود. اتفاق می افتد ، و آن را غیر قابل جبران می کند

دیدگاهتان را بنویسید