منشا ، عملکرد و آناتومی ماهیچه مولتی فیدوس


نوار نازک پارچه ای ماهیچه مولتی فیدوس از استخوان خاجی در قاعده ستون فقرات شروع می شود و تا حدی گسترش می یابد که معمولاً به عنوان مهره دوم گردن یا C2 شناخته می شود. ماهیچه دارای چندین نقطه چسبندگی در امتداد ستون فقرات است ، به ویژه در فرایند نخاعی هر مهره. فرایند نخاعی برآمدگی استخوانی پشت هر مهره است.

شاخه های خلفی (خلفی) ستون فقرات باعث ایجاد مولتی فیدوس در نقاط مختلف می شوند. ماهیچه دارای دسته های تاندونی یا خوشه ای از الیاف است که در ناحیه خاجی ، کمری ، قفسه سینه و گردنی پشت ایجاد می شود. ماهیچه های متعدد سفتی ، ثبات و پشتیبانی ستون فقرات را فراهم می کند. این به هر مهره اجازه می دهد تا کارآمدتر کار کند و در نتیجه ، ماهیچه ها در برابر انحطاط مفاصل ستون فقرات (یا آرتروز) محافظت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید