منشا ، عملکرد و آناتومی ماهیچه های Coracobrachialis


V coracobrachialis این یک عضله بلند و نازک است که منحصراً روی مفصل شانه عمل می کند. وظایف اصلی آن کشیدن بازو به جلو و کشیدن بازو به سمت خط وسط بدن است. ماهیچه از فرآیند کوراکوئید ، قسمت کوچکی از کتف منشأ می گیرد. در وسط قسمت داخلی استخوان بازو ، طولانی ترین استخوان ساعد قرار داده می شود. چسبندگی عضله به استخوان بازو بین دو عضله دیگر بازو ، سه سر بازو و بازو است. نقش کلیدی دیگر این ماهیچه کمک به تثبیت سر استخوان بازو در داخل مفصل شانه است. عضله توسط عصب جلدي عضلاني عصبي مي شود. منبع خون خود را از شاخه های عضلانی شریان بازویی دریافت می کند. استفاده بیش از حد از این ماهیچه در حین تمرینات خاص مانند پرس نیمکت می تواند منجر به آسیب شود.

دیدگاهتان را بنویسید