من افراد زیادی را دیده ام که V8 را برای سدیم ، قند و غیره می زنند ، اما هیچ کس نمی گوید اگر از این مسیر بروید برای شما مفید است. یک راه سالم و ارزان برای بدست آوردن آن سبزیجات بدون خرید سبزیجات سالم چیست؟ : تغذیه


آیا حتی راهی سالم برای این کار وجود دارد؟ یا شاید چیزی در بازار موجود باشد؟ به عنوان فردی که اغلب سبزیجات (یا گاهی غذای کامل) را نادیده می گیرد ، چه؟

من ایده کشتن دو پرنده با یک سنگ را دوست دارم و مطمئنم بسیاری دیگر شبیه به هم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید