نان کالری با نشاسته گندم اصلاح شده؟ : تغذیه


من می دانم که بحث های زیادی درباره این وجود دارد که آیا محصولات نان تهیه شده از نشاسته گندم اصلاح شده در واقع کتو دوست هستند / بر قند خون تأثیر می گذارد یا خیر. به نظر می رسد تا حدی قابل هضم است و می تواند بر سطح قند خون تأثیر بگذارد و به احتمال زیاد این 0 کربوهیدرات خالص نیست. سوال من این است که آیا محاسبه کالری این محصولات دقیق است؟ اگر برچسب ها همیشه کربوهیدراتهای واقعی را به درستی منعکس نمی کنند ، آیا این امر در مورد کالری نیز صدق می کند؟ من به محصولاتی مانند Aldi / Aunt millies ، نان هوشمند کم کربوهیدرات و نان اشاره می کنم

دیدگاهتان را بنویسید