ناگفته های پیمانکار موزه هنرهای معاصر اهواز – پایگاه خبری اخبار خوب


ایسنا/کوزستان پیمانکار موزه هنرهای معاصر اهواز گفت: علت تعطیلی موزه هنرهای معاصر به طور کامل بر عهده اداره ارشاد است و اگر اداره ارشاد بتواند در این چند سال فقط ۲۰ فاکتور پرداختی را ارائه کند، همه آنها را تایید می کنم. ادعاها و اظهارات

وی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ادعای برخی افراد در روزهای اخیر مبنی بر اینکه قرارداد به نام علی منوچهری اما به امضای محمد منوچهری است، گفت: روزی که قرارداد بسته شد، من و آقای علی منوچهری بودیم. قرارداد را ارائه و امضا کرده و ادعاها و اظهارات کاملاً کذب و افتراآمیز است، بنابراین ما قطعاً حق اعاده حیثیت خود را برای خود محفوظ می داریم.

وی هشدار داد: ظاهراً قرار بود برخی از افرادی که در موزه فعالیت داشتند و از تحویل ندادن موزه در آن زمان به آنها ناراحت هستند، موزه را تحویل بگیرند، اما ما اصلاً اطلاعی نداشتیم و اگر داشتیم. معلوم بود، ما این کار را شروع نمی کردیم.

وی گفت: بنده به عنوان پیمانکار موزه هنرهای معاصر اهواز تا به حال ادعایی در خصوص اختیارات مدیریت موزه نداشته ام، اما صرفاً جهت اطلاع، عضو انجمن بین المللی هنرمندان بین المللی هستم و در چندین نمایشگاه بین المللی شرکت کرده ام. نمایشگاه ها. در کشورهای مختلف دنیا آماده ارائه تمامی مدارک هستم.

وی گفت: هنرمند نباید ادعای ناعادلانه داشته باشد و معتقدم عده ای که فقط ادعای هنرمندی می کنند و تظاهر می کنند هنر و قصدی جز طرح و جنجال ندارند و کوته فکر هستند.

پیمانکار موزه هنرهای معاصر اهواز با بیان اینکه بخش خصوصی قربانی یک تصمیم اشتباه مدیریتی شده است، اظهار داشت: چندین میلیارد تومان در موزه هزینه و سرمایه گذاری کرده ایم و حتی موزه را گازگرفته ایم اما اکنون علاوه بر عدم پرداخت. و جبران هزینه ها و منابع هدر رفته ما، هر کاری غیرموجه می کنند و می گویند، اما در نهایت خورشید پشت ابر نمی ماند و خداوند ناظر اعمال ماست.

وی با تاکید بر اینکه موزه یک بانک یا بنگاه اقتصادی برای کسب درآمد بخش خصوصی نیست، گفت: مطمئناً هر سرمایه گذاری انجام شده فقط برای سربلندی شهر اهواز بوده و واقعاً از همه زحمتکشان بوده است. در موزه در زمان رهبری ما و نمایشگاهی درست کردند، ما پولی نگرفتیم.

وی افزود: از همان ابتدای مدیریت از همه هنرمندان استقبال و دعوت کردیم و مرتب یادآور شدیم که موزه برای همه هنرمندان باز است.

پیمانکار موزه هنرهای معاصر اهواز با بیان اینکه بیش از ۲۰ نامه در خصوص قطعی آب و برق موزه هنرهای معاصر به اداره ارشاد و مدیریت زمان ارسال کردیم، افزود: در این نامه ها مرتباً ۴۰ درصد هشدار داده ایم. هزینه آب و برق توسط اداره ارشاد تامین می شود. پرداخت و همچنین خسارتی که ممکن است به دلیل این مشکل در موزه رخ دهد وظیفه این اداره است.

وی تصریح کرد: در زمانی که برای مدیریت مهم نبود آب و برق موزه را قطع کنند یا موزه را به طور کامل تعطیل کنند، البته به دلیل این مشکلات و کمبود جا، وضعیت موزه گنج نامشخص و مبهم است.

منوچهری با اشاره به تاریخ پایان قرارداد و بیان اینکه در همه رسانه ها و از همان ابتدای قرارداد عنوان شده بود که مدت قرارداد موزه هنرهای معاصر اهواز هشت سال است، تاکید کرد: باید بگویم که مدت قرارداد موزه هنرهای معاصر اهواز هشت سال است. تعطیلات ناشی از اداره ارشاد و تعطیلات کرونا نیز دو برابر بود.

انتهای پیام