نظر شما در مورد مکمل های EEA چیست؟آیا مصرف اسیدهای آمینه ضروری یا مکمل های آمینو اسید زنجیره ای در مقایسه با منابع پروتئینی از غذا مزایایی دارد؟ به عنوان مثال ، 100 گرم مرغ مقدار زیادی از کل EEA است ، چندین برابر بیشتر از هر دوز مکمل EEA.

ارسال شده توسط / u / Nightblu33
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید