نقشه جهان جدید کتابی است که شما را تغییر خواهد داد


نقشه جهان جدید کتابی است که شما را تغییر خواهد داد

گزارش کردن گلو خوشحالم که چنین کتابی به این زودی به فارسی ترجمه می شود.

کتاب یکی از آن کتاب هایی است که آگاهی ما را از جهان تغییر می دهد. با خواندن این کتاب و کتاب هایی از این دست اتفاقات جالبی در زندگی رخ می دهد.

اخبار و تحلیل های اکثر رسانه ها برای شما طنز و خالی می شود. اگر این کتاب را بخوانید، خبرخوان بدتری خواهید بود، زیرا متوجه خواهید شد که چقدر مزخرفات در سرفصل ها گفته می شود.

به عنوان مثال، زمستان آینده در اروپا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اروپا چگونه گاز مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد و آینده اروپا و گاز به کجا می رود؟

اگر روسیه به اروپا گاز صادر نکند، به کجا ارسال می شود و نقش گاز مایع در این روابط چیست.

این کتاب به بررسی آینده ما می پردازد و سعی می کند نشان دهد که جهان در سال های آینده به کجا خواهد رفت، حداقل تا سال ۲۰۵۰. انرژی چگونه استفاده می شود؟

جنگ بین ملت ها چگونه خواهد بود؟ وضعیت بنیادگرایی در خاورمیانه چگونه خواهد بود و رشد ناسیونالیسم چه تأثیری بر روابط سیاسی خواهد داشت.

متاسفم که بگویم به عنوان خوانندگان ایرانی در حین خواندن بخش هایی از کتاب مدام از خود می پرسیم که نقش ما در جهان چیست و آیا برنامه ای برای جهش اقتصادی مانند گرجستان، چین، کره جنوبی، قطر و … خواهیم داشت. .؟

این کتاب به وضوح نشان می دهد که بسیاری از کشورهای جهان مراحل را به طور کامل پشت سر گذاشته اند که ما هنوز در ابتدای این مراحل هستیم.

به عنوان مثال، صنعت خودروسازی جهان به سمت خودروهای برقی و خودران که دهه هاست در حال ساخت آن هستیم، روی آورده است. آن هم به بدترین شکل ممکن.

البته ینده برای ما و دیگر کشورهای جهان پر از فرصت است و آن کشور برنده ای است که قدر فرصت هایش را می داند و به قول نویسنده کتاب راه باریک آزادی به راهرو می رود.

نقشه جدید جهان را به صورت فیزیکی می توانید در این لینک دریافت کنید.

اجرای کتاب های دیگر را اینجا بخوانید

انتهای پیام

نویسنده: رضا ساکی

ایرانی ها چه دغدغه هایی دارند؟
اینجا دیدن