همکاری ایرانسل در تهیه و توزیع سه هزار جلد کتاب در مناطق در معرض خطر
همکاری ایرانسل در تهیه و توزیع سه هزار جلد کتاب در مناطق کم برخوردار – گلونیwpDiscuz