وجود شواهد ۶۰۰۰ سال مدیریت اداری و حسابداری در خراسان جنوبی


وجود شواهد ۶۰۰۰ سال مدیریت اداری و حسابداری در خراسان جنوبی

مهمترین دوره فرهنگی شناسایی شده در محل معبد آیسک، شواهدی از آثار فرهنگی آغاز شهرنشینی و هزاره چهارم قبل از میلاد است که در دنیای باستان شناسی به دوره اوروک یا شوش دوم، آغاز ایلامی معروف است.

بر اساس گزارش ها آلوئه به نقل از میراث آریا، محمدحسین عزیزی خرنگی، رئیس کمیته باستان شناسی، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری، در ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با اعلام این خبر گفت: گردشگری و صنایع دستی در استان خراسان جنوبی در حال انجام است. “

یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی شهرستان کله کوب در شرق ایران و استان خراسان جنوبی را یکی از معدود محوطه های تاریخی منطقه دانست که حاوی شواهد باستان شناسی و توالی فرهنگ های مختلف از هزاره پنجم تا دوم پیش از میلاد است. .

وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات کارشناسان دستگاه های اجرایی استان، مساحت این منطقه ۷ هکتار است، افزود: در فصول گذشته کاوش هایی در سال های ۹۷ و ۹۸ به منظور شناسایی توالی فرهنگی و چینه شناسی منطقه انجام شد. “

این باستان شناس با ابراز تأسف از اینکه در سال های قبل از شناسایی و تخریب محوطه توسط مالک، تسطیح، تسطیح و حفاری آثار تاریخی در سطح وسیعی بسیار پیچیده و دشوار شده است. «در فصل دوم در سال ۱۳۷۷، مطالعات ژئوفیزیک در این منطقه توسط کوروش محمدخانی، استاد باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در دو فاز انجام شد.

عزیزی خرانقی افزود: از یکی از خندق های حفاری شده در سال ۱۳۷۷ (رودخانه E) در قسمت مرکزی سایت، بقایایی از معماری آجری منظر شناسایی شده است، اما متأسفانه به دلیل کمبود اعتبار و اتمام زمان کاوش، کاوش انجام شده است. به فصل بعدی موکول شد.»

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ سومین فصل کاوش در این منطقه با هدف تعریض کاوش در ترانشه E برای شناسایی بهتر و دقیق تر بقایای معماری کشف شده از فصل قبل آغاز شد.

شواهدی از ۶۰۰۰ سال حسابداری در خراسان جنوبی

همانطور که گفته شد، این منطقه از توالی چینه شناسی خوبی برخوردار است، اما مهم ترین دوره فرهنگی شناسایی شده بر روی آن، شواهدی از آثار فرهنگی از آغاز شهرنشینی و هزاره چهارم پیش از میلاد است که در دنیای باستان شناسی به آن اوروک یا شوش دوم می گویند. وی گفت: به آغاز عیلامیان معروف است.

وی افزود: مشخصه این فرهنگ سفال های حاشیه ای نهشته شده، سینی های بستر، سفال بینی و همچنین سفال های لوله ای و آبخیزداری است که در بین النهرین، خوزستان، فلات مرکزی و جنوب شرق ایران به خوبی شناخته شده است، اما مهم این است که در شرق ایران “این اولین بار است که چنین شواهد تاریخی به دست می آید.”

عزیزی خرانقی اظهار داشت: پس از گذشت بیش از ده روز از آغاز کاوش در فصل سوم، چندین بقایای معماری صنعتی و دیوارهای آجری شناسایی شده است. مدیریت. “

یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی در پایان گفت: تاکنون سه فصل کاوش در این منطقه انجام شده است اما در مجموع به دلیل کمبود اعتبار و منابع مالی کافی نمی توان در این زمینه تحقیق گسترده ای انجام داد. و امیدوارم در سالهای آتی با تامین مالی ” بودجه بهتر و بیشتر و کافی برای ادامه تحقیقات برای شناسایی شواهد معماری و باستان شناسی کافی برای تفسیر آثار تاریخی منطقه و تکمیل مطالعات انجام شود.”

چه چیزی ایرانی ها را نگران می کند؟
اینجا را ببین