وضعیت «بقاع و کوه بی بی شهر بانو» نگران کننده است/ ثبت فرهنگی راه رستگاری – پایگاه خبری خوش


رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران ششم وضعیت بنای تاریخی «بی بی شهربانو» را تشریح کرد.

سیداحمد علوی در گفت وگو با ایسنا. وی با اشاره به ترک خوردگی حرم بی بی شهربانو بر اثر انفجارهای رخ داده در کوه بی بی شهربانو جنب کارخانه سیمان، وضعیت را برای حرم و زائران خطرناک توصیف کرد.

وی گفت: وضعیت قبر و کوه بی بی شهربان نگران کننده است. علاوه بر خطر قبر ثبت شده، جان زائران نیز در خطر است.

علوی راه حل جلوگیری از ادامه کار کارخانه سیمان در این کوهستان را ثبت منظر فرهنگی «کوه بی بی شهربانو» عنوان کرد و تاکید کرد: ثبت منظر فرهنگی «کوه بی بی شهربانو» می تواند به وضعیت موجود پایان دهد؛ در این راستا ثبت منظر فرهنگی «کوه بی بی شهربانو» است. متاسفانه مدت هاست که این موضوع در وزارت میراث حل نشده است.

وی ادامه داد: ما به عنوان رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران پیگیر این موضوع هستیم و از شهردار تهران می خواهیم برای حفظ این کوه و بنای تاریخی تمام تلاش خود را انجام دهد.

انتهای پیام