وضعیت بورس در این زمان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / انبساط تنبل شاخص کل


شاخص کل بورس در این زمان انبساط کم توانی داشت. این شاخص در روز جاری نسبت به چند روز قبل از این هزار و ۶۰ واحد افزایش پیدا کرد و به محدوده خوب میلیون و ۵۲۲ هزار و ۴۸۴ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز در مقابل همراه خود چهارشنبه در گذشته ۳ هزار و ۴۸۸ واحد بالا سر خورد و در محدوده ۴۱۵ هزار و ۱۱۵ واحدی قرار گرفت.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا گشت و گذار کنید.

به گزارش کاماپرس، در این زمان نمادهای «شپنا»، «حکشتی» و «شبندر» بیشترین تأثیر را روی شاخص کل بورس داشتند. قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات کل بازار سهام هم در روز جاری به قاب ۱۱ هزرا و ۷۳۲ میلیارد تومانی رسید. در این زمان قطعا ارزش آن را دارد خالص اصلاح تصرف حقوقی به حقیقی بازار عقب کشیدن شد و ۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی به این بخش به اینجا رسید. در روز جاری ۲۹۹ تصویر انبساط قیمتی پیدا کردند و ۱۸۱ تصویر هم همراه خود کاهش نرخ مواجه شدند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

باقی مانده است هم وضعیت بازار سرمایه متعادل نیست

همراه خود وجود اینکه همچنان جریان ورود سرمایه حقیقی به بورس خوش بینانه است، با این حال مشاوران همه چیز دوباره معتقدند مردمان نسبت به بورس بیگانه هستند. به معنای واقعی کلمه هستند پول حقیقی کدام ممکن است به این بازار وارد شده، درمورد به معامله گران جدیدی نیست و شبیه به فعالان زودتر بازار هستند کدام ممکن است نقدینگی جدید به این بخش وارد کرده‌اند. آمار مشارکت در تهیه اولین به خوانایی این دشواری را دقیق می‌تنبل.

مجموع این امتیازات آرم دهنده اینجا است {افرادی که} در سال ۱۳۹۹ پول شخصی را اجتناب کرده اند بازار بورس خارج کردند، همچنان در بازارهای تولید دیگری ورزش دارند و سرمایه آن‌ها حاوی بورس نیست.

اثرگذارترین تصویر بورسی در این زمان

در این زمان تصویر شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشت. این تصویر متعلق به نمایندگی پالایش نفت اصفهان است کدام ممکن است دسترس در بازار اول، تابلوی بی نظیر، بورس هم تهیه می‌شود. هم اکنون قطعا ارزش آن را دارد بازاری این سهام هم به بیش اجتناب کرده اند هزار هزار میلیارد ریال رسیده است.

مرتبط همراه خود : گروه بورس

برای ورود فوری‌تر: