پادکست/ بیایید به حال و وضعیت ناخوشایند علوم پایه فکر کنیم – پایگاه خبری خوش


بسیاری از دانشجویان، اساتید و صاحب نظران مسائل آموزش عالی از وضعیت کنونی و ناخوشایند حوزه های بنیادین علمی امروز صحبت می کنند. نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهانی علوم پایه فرصت مناسبی برای پرداختن و تلاش بیشتر برای حل مشکلات علوم پایه در کشور است. در این قسمت از پادکست صدای دانشگاه در مورد وضعیت نابسامان علوم پایه صحبت کردیم.

گوینده: معصومه سوهانی / تدوین: آرام توکلی