پورشه ۹۱۱ جدید آشکار شد (ویدیو)


پورشه ۹۱۱ اسپرت پایه ۹۹۲ مانکن ۲۰۲۲ یکی اجتناب کرده اند ۴ محصول جدیدی است کدام ممکن است کمپانی پورشه طبق راهبرد “میراث طراحی” به بازار در دسترس بودن کرده است.

پورشه ۹۹۲ اسپرت پایه ۵۵۰ اسب بخار انرژی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن محکم ترین مانکن اجتناب کرده اند پورشه ۹۱۱ داروها دستی است کدام ممکن است تاکنون ساخت شده است. بعد از همه پیش فرض ساده ۱۲۵۰ تجهیزات اجتناب کرده اند این مانکن ساخت بشود کدام ممکن است احیاء کننده سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاق پورشه های دهه ۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل دهه ۷۰ میلادی {خواهد بود}. در یکپارچه ویدیویی اجتناب کرده اند این شاهکار جدید کمپانی پورشه تماشا خواهیم کرد.

بدنه پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپویلر تدریجی در عقب به سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاق پورشه کاررای وهم ای RS 2.7 نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف برآمده نیز بر متمایز بودن این پورشه پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید تاکید می تدریجی.

در کابین خانه، عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگار زیبای پپیتا روی پنل درگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی ها به توجه می خورد، روکش چرمی به رنگ های سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید نیز فوق العاده انصافاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تضاد همراه خود رنگ بدنه خارجی شکوه خاصی تحمیل می تدریجی.

سیستم افتادگی کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر سیستم افتادگی پورشه ۹۱۱ توربو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورشه  GTS911 نوسازی شده است همراه خود منصفانه دوچرخه انجام بالا تکامل خوبی دارد. این روش افتادگی به لطف برخورداری اجتناب کرده اند سیستم مدیریت افتادگی سرزنده پورشه (PASM) کدام ممکن است به صورت معمول در دسترس بودن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند ضربه گیرها، حتی در سرعت های بالا نیز ناهمواری های مسیر را به خوبی توسل به می تدریجی. گفتنی است سیستم مدیریت افتادگی سرزنده پورشه کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سیستم افتادگی معمول برای پورشه های اسپرت شناخته تبدیل می شود قله خودرو را حدود ۱۰ میلی متر زیرین تر می آورد.

پربازدیدترین ویدیوها را ببینید:

 

مرتبط همراه خود : پورشه

برای ورود فوری‌تر: