چگونه مردی با وزن ۴۴۰ پوند زندگی خود را بازیافتچگونه مردی با وزن 440 پوند زندگی خود را بازیافت

جیمز ۴۴۰ پوند وزن داشت، پیش دیابت تشخیص داده بود و سایز پیراهن ۵XL بود و می دانست که باید تغییرات گسترده ای در سبک زندگی ایجاد کند. ببینید MyFitnessPal چگونه به او در سفر کاهش وزن کمک کرده است.

این پست نشان داد که چگونه یک مرد ۴۴۰ پوندی زندگی خود را در وبلاگ MyFitnessPal بازگرداند.