چگونه می توان میزان متابولیسم پایه را در زمانی که کم تحرک هستید اما برای تمرین تلاش می کنید محاسبه کرد؟ : تغذیه


به نظر می رسد همه این ماشین حساب های BMR استاندارد فرض می کنند که شما تمام وقت و اوقات فراغت کار می کنید ، یا فعالانه کار می کنید.

این هدف چگونه است؟

شخصی مثل من که روزانه حدود 1.5 ساعت سخت کار می کند اما به هر حال تقریباً بی تحرک است.

دیدگاهتان را بنویسید