کاهش وزن موضعی با سیتوس – بهاره هندیجانی


کاهش وزن موضعی با Citus

افراد دارای اضافه وزن برای کاهش وزن از روش های مختلفی استفاده می کنند. یکی از روش هایی که آنها در این زمینه آموختند ، روش های کاهش وزن محلی است. کاویتاسیون یکی از روشهای کنونی کاهش وزن است. این روش برای همه افراد مفید است ، از کسانی که در نگاه اول چاق به نظر نمی رسند ، اما در برخی نواحی بدن از جمله شکم چاق هستند ، تا افرادی که چاق هستند.

این روش شامل بستری شدن ، بیهوشی ، زمان بهبودی و غیره است. بنابراین ، این یک روش غیر تهاجمی و بدون درد است که به زیبایی بدن کمک می کند. امواج مافوق صوت در دستگاه انعقاد استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید