کاهش ۶.۵ درصدی نرخ تورم ماهانه مسکن – خبر خوب


بر اساس این گزارش، شاخص بهای مسکن شهر تهران در مرداد ماه ۱۴۰۱ با ۱.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۱۵۱.۹) به عدد ۱۵۴.۷ رسید.

منظور از تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در شهر تهران ۱.۸ درصد بود در حالی که تورم ماهانه این ماه نسبت به تیرماه (۸.۳ درصد) ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در شهر تهران در مرداد ماه ۱۴۰۱ به ۴۴.۰ درصد رسید. تورم نقطه‌ای در مردادماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد (۴۵.۲ درصد) کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نرخ سالانه تورم مسکن مسکونی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۰۰ به ۲۸.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲۷.۱ درصد) ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

میانگین موزون قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در مناطق ۲۲ گانه تهران در مرداد ۱۴۰۱ به ترتیب به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان و ۴۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسید.

در این ماه منطقه ۱ با میانگین موزون قیمت ۸۵۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال (۸۵ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان) بیشترین قیمت و منطقه ۱۸ با میانگین موزون ۲۲۲ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال کمترین قیمت را به خود اختصاص داده است. (۲۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان) مناطق ۲۲ شهر تهران را به خود اختصاص دادند.

برای مشاهده گزارش بازار مسکن تهران در مرداد ماه اینجا به آن نگاه کنید.

انتهای پیام/