کتاب افسانه های مسافر در هزاره سوم; ما با هم دعوا نمی کنیم


کتاب افسانه های مسافر در هزاره سوم; ما با هم دعوا نمی کنیم

گزارش کردن گلو رضا ساکی در یادداشتی نوشت: دکتر. محمد فاضلی در کتاب «ایران بر لبه تیغ» مقاله ای با عنوان «ایران جامعه مسائل لاینحل» دارد.

دکتر. فضلی توضیح می دهد که مشکلات در ایران حل نمی شود یا حل می شود، اما جامعه به دلایل مختلف به حل مشکل اعتماد نمی کند، زیرا دچار بحران اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی می شود.

کتاب «مسافر سنت در هزاره سوم» نوشته محمدرضا زائری روزانه ۳۶۵ گزارش از این مسائل حل نشده را در خود جای داده است. داستانی درباره افراد گرفتار شده که گاه از بدیهی ترین حقوق مدنی محروم می شوند.

کتاب درباره زندگی عادی یک آخوند در ایران امروز است. این کتاب مکالمات مردم با این کشیش را در مترو، اتوبوس و تاکسی ضبط می کند. این ستون در روزنامه شهرآرا در سال ۱۳۹۷ که یکی از پر التهاب ترین سال های ایران در قرن اخیر بود، نوشته شد.

کتاب درباره افرادی است که با یکدیگر صحبت نمی کنند. جامعه سختی است که مردم بر اساس ظاهرشان تصمیم می گیرند کنار چه کسی در مترو بنشینند و کنار چه کسی ننشینند و دوقطبی بودن از ظاهر مردم شروع می شود.

کتاب درباره مهمترین نیاز امروز ایران است: گفت و گو. زائری در بسیاری از قسمت های کتاب سعی کرده اهمیت حرف زدن را نشان دهد.

در جایی با یک راننده تاکسی صحبت می کند و درباره این گفت وگو می نویسد: نه من جواب قطعی برای سوال او دارم و نه او پاسخی برای سوالات من دارد.

زائری در این روایت به درستی نشان می دهد که در جامعه متکثر امروز ایران نباید در هر مناظره ای پیروز شویم یا همدیگر را قانع کنیم و یا دیگران را به جبهه روشنفکری خود بیاوریم، کافی است صحبت کنیم و این گفت و گو راه را باز می کند. این به شادی مشترک منجر خواهد شد.

داستان دیگری حکایت از راننده تاکسی دارد که موزیک را روشن کرده و به زائری می گوید: اگر می خواهی حرف بزنی، الان داخل نشو! و زائری پاسخ می دهد: ما نمی توانیم با هم دعوا کنیم، شما کمی عقب مانده اید و من عقب مانده ام.

این نقیصه مساوی است با احترام به عقیده مخالف و ضرورت گفتگو.

زائری قطعاً سعی می‌کند جنبه خوب جامعه را نشان دهد، اما سوژه‌ها اغلب از جنس مخالف به نظر می‌رسند.

مثل زمانی که به نظافتچی مترو خسته نباشید می گوید و پاسخ یکی از اعضای انجمن سوالات حل نشده را می شنود: «خسته نیستم، افسرده هستم».

در زمانی که حذف نام مردم و ترویج دوقطبی مد روز است. توجه به گفتگو و تحمل دیگران بسیار مهم است. هر چند جمله آخر قطعاً به درد برخی نخواهد آمد.

از این لینک می توانید این کتاب را به صورت فیزیکی دریافت کنید.

اجرای کتاب های دیگر را اینجا بخوانید

انتهای پیام