کدامیک طعم ISO-100 را با جو دوسر می کند؟کدام طعم با جو دوسر خوشمزه تر است؟

من تقریباً یک شیک پروتئینی بدون جو نمی خورم ، بنابراین .. من طعمی را ترجیح می دهم که با جو دوسر در داخل ترکیب شود

متشکرم

ارسال شده توسط / u / furytayx
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید