گزارش استاندارد هوای تهران در هفته‌ای کدام ممکن است تحویل داد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند گروه محله خبرگزاری آنا، سید محمدمهدی میرزائی قمی اظهار کرد: {در این} مدت، طی تمام زمان ها ذرات معلق کودک‌تر اجتناب کرده اند ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میکرون، آلاینده شاخص شهر بود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌، شاخص استاندارد هوا همراه خود عدد ۱۲۴ به بالاترین میزان شخصی {در این} بازه روزی رسید، خاص کرد: دلیل برای این امر، افزایش سرعت باد به همان اندازه ۱۲ متر در ثانیه در روز قبل از این اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ ذرات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به هوای شهر بود.

میرزائی قمی همراه خود خاص این‌کدام ممکن است کم‌ترین عدد شاخص نیز در روز دوشنبه پنجم اردیبهشت همراه خود عدد ۷۶ بود، افزود: در هفته مورد بازرسی، انواع روزهای متضاد عالی روز اصولاً اجتناب کرده اند هفته در گذشته اجتناب کرده اند آن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع، همراه خود ملاحظه به وزش باد همراه خود سرعت باورپذیر در برخی ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش‌های ظریف، افزایش چشمگیری در شاخص استاندارد هوا بیانیه نگردید.

وی همراه خود گفتن اینکه بارش باران در بعد اجتناب کرده اند ظهر روز جمعه نهم اردیبهشت، در نتیجه کاهش غلظت ذرات معلق در هوای شهر شد، افزود: ساعت ۸ صبح روز همین الان (شنبه دهم اردیبهشت‌)، شاخص برخط استاندارد هوا به لحاظ این آلاینده به عدد باورپذیر ۷۰ رسید.

انتهای پیام/۴۱۷۲/