100 میکروگرم ید به چه مقدار پودر لپه احتیاج دارد؟ : تغذیه


من می خواهم لپه بخرم زیرا حاوی ید است ، اما نمی توانم مقدار مصرف آن را پیدا کنم. من می دانم که دوز توصیه شده روزانه 150 میکروگرم است ، بنابراین فکر کردم 100 میکروگرم کلپ باید کافی باشد زیرا من مقداری از منابع دیگر را نیز دریافت می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید