چربی های کتوژنیک چربی های مجاز در رژیم کتوژنیک چیست؟

انواع روغن ها در رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک، رژیم غذایی (چربی کتوژنیک) بر اساس چربی زیاد و کربوهیدرات کم است. با این حال ، همه چربی ها و روغن ها در این رژیم جایی ندارند و ما می خواهیم از چربی های مفید استفاده کنیم. در این مقاله در مورد انواع و تفاوت چربی ها صحبت خواهیم کرد. بهترین روغن های … ادامه

روغن MCT روغن MCT چیست؟

روغن mct چیست

MCT یک نوع چربی اشباع شده است که طی آن طول مولکول های کربن برای جذب راحت تر بدن کاهش می یابد و همانطور که از نامش پیداست بر طول زنجیره کربن تأکید می کند. چربی ها بر اساس تعداد کربن موجود در زنجیره تقسیم می شوند. مولکولهای چربیهای دارای کربن بالا بین 13 تا … ادامه