جراحی کاهش وزن (بای پس ، بالون و وازدفرن معده) چه عوارضی دارد؟

جراحی کاهش وزن (بای پس ، بالون و وازدفرن معده) چه عوارضی دارد؟

کاهش وزن برای هرکسی که می خواهد وزن کم کند تصمیم درستی نخواهد بود. زخم معده یا معده: شایع ترین نوع بای پس معده است. کوچک شدن معده باعث سیری سریعتر فرد می شود و احتمال هوس غذا را کاهش می دهد. این روشها با کاهش جذب غذا کار می کنند. کاهش وزن با خستگی … ادامه