۴۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خانه های لوکس – بانک اطلاعات خوش


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از ایرنا، «داوود منظور» آخرین وضعیت دریافت مالیات از خودروها و خانه های لوکس را برشمرد و افزود: برای خودروها و خانه های لوکس مشمول مالیات هیچ گونه اعتراضی وجود ندارد، این موارد از سوی سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است. ساماندهی امور و موضوع مالیات به صاحبان آنها اعلام و برای آنها مطالبه صادر شد.

معاون وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره کل مالیات خودرو و خانه های لوکس گفت: کل مالیات خانه های لوکس حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و کل مالیات خودروهای لوکس حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است.