محتوای قند در شراب قرمز و سفید؟ : تغذیه


من از نظر علوم تغذیه و تغذیه به همین اندازه به این موضوع علاقه دارم. من هرگز نفهمیدم چرا ، اگر به دنبال درشت مغذی ها در شراب قرمز و سفید هستید ، معمولاً گفته می شود که هر دو حاوی 1 گرم شکر در هر وعده هستند ، اما بیشتر شراب سفید طعم بسیار شیرینی دارد؟ آیا شکر به ارزان ترین شراب سفید اضافه می شود که تفاوت را بیش از حد ارزیابی می کند و 1 گرم آن را در نظر نمی گیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید