نسبت درشت مغذی ها: تغذیه


من می پرسیدم .. چرا روابط درشت مغذی ها مهم هستند؟ پیروی از یک رژیم معمولی ، هنگامی که فقط سعی می کنید کمبود کالری داشته باشید و پروتئین کافی دریافت کنید ، چرا باید درصد معینی از کربوهیدرات ها و چربی ها تشکیل شود؟ به عنوان مثال ، وقتی از ماشین حساب آنلاین استفاده می کنم و به من می گوید باید 50 درصد کالری خود را از کربوهیدرات و 25 درصد از چربی دریافت کنم ، چرا این اعداد؟ آیا به 40 درصد کربوهیدرات ها و 35 درصد چربی ها آسیب نمی رساند؟ آیا دریافت مقدار مشخصی از کالری برای هر کلان چیز خاصی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید