چرا مربیان تناسب اندام کوهی از برنج قهوه ای و مرغ می خورند؟ : تغذیه


من واقعاً یک قطار کلان بودم. اما هرچه بیشتر در این بخش بخوانم ، در مورد کالری v مشخص است و تا زمانی که ماکرو پروتئینی دریافت نکنید ، اگر اهمیت داشته باشد ، ثانویه است.

من فقط تعجب می کنم که چرا همه این مربیان بدنسازی فوق العاده فقط از غذاهای تمیز و خوش طعم کم کالری دریافت نمی کنند.

چرا ، به عنوان مثال ، به جای کوههای برنج و مرغ ، آنها فقط دو Mac بزرگ و یک پروتئین شیک ندارند؟

دیدگاهتان را بنویسید